Bewoners met een bijzondere liefde in een bijzondere wijk