Bouwstenen voor fotografie

U bent op zoek naar een fotograaf... u heeft iets bijzonders te vieren... of u heeft juist niet iets bijzonders te vieren.... u wilt plaatjes bij evenementen...u hoopt op een plaatje om het moment vast te houden en te koesteren. Ik ga met u aan het werk, ik hoor en eventueel specificeer ik samen met u het doel van de mooie plaatjes.

In mijn portfolio ziet u voorbeelden van fotografie zoals ik het graag zie, ruimte voor de persoon, in actie, zo min mogelijk bewerkt en herkenbaar voor de persoon in beeld.